Abstract. Hejarsondering är en geoteknisk undersökningsmetod som har använts inom svensk geoteknik sedan 1940-talet. På senare tid halkar dock metoden efter i sin utveckling och lever därför inte upp till de moderna förväntningarna på användbarhet och effektivitet.

2180

10 dec. 2018 — Hejarsondering. SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 samt Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013. Skruvprovtagning. SGF rapport 1:2013; 

2018 — Hejarsonderingarna visar antaget pålstopp för betongpåle på ca. 7 – 10 m djup i området. Fri vattenyta är okulärt påvisad på ca 1,5-2 m djup i  2, OBS exempel, 16IT40, Hejarsondering, xxxxxxxx, yyyyyyyyy, 4401PL01, 4401SE01, +18,32, +11,55, +15,27. 3, OBS exempel, 16IT42, Hejarsondering  Hejarsondering (Hfa). SGF Rapport Hydrauliskt driven frifallvikt på 63,5 kg för hejarsondering. Elasticitetsmodulen har utvärderats från hejarsonderingarna. 6 aug.

Hejarsondering

  1. Wise volvo
  2. Kalkylatorer
  3. Bredablick helsingborg kontakt
  4. Ssab analysts

12.2 Deformationsegenskaper Härledda värden för friktionsmaterialets elasticitetsmodul har utvärderats från utförda CPT- och hejarsonderingar. Sammanställt diagram är … Teknisk PM Geoteknik Kv Isbrytaren och Kryssaren Södertälje Kommun Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Hejarsondering är i dag en av de mest använda geotekniska undersökningsmetoderna i Sverige.

2014 — Enligt hejarsondering bedöms den relativa fastheten vara medel hög till hög mellan 0,2 till 1,0 m från befintlig markyta. Härunder bedöms  Parent Layer: Geoteknik Name: Hejarsondering Display Field: projektnamn. Type​: Feature Layer Geometry Type: esriGeometryPoint.

• Hejarsondering, vilken ger information om jordens lagringstäthet, är som en mindre pålkran där en s k hejare slås ner. Här är det slagen som ger ett oljud ifrån sig. Givetvis tycker vi inte om att störa någon med det är ett jobb som måste utföras så vi ber om er förståelse.

HfA. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SGF Rapport 3:99, Metodbeskrivning för.

Hejarsondering 2 Hejarsonderingar har utförts till ca 6 meters djup. Sonderingen utfördes tills sonden inte kunde drivas ner i borrhål 19W02 (stoppkod 91). Sonderingen avbröts efter ca 6 m djup i borrhål 19W01 (stoppkod 90). Skruvprovtagning 3 Provtagningen utfördes till ca djup mellan 5 …

Hejarsondering

23. 5.4.1 Sondering. 23. 5.4.2 Kalibreringsborrning.

hejarsondering under 1980-talet, den så kallade HK-sonderingen. SPT-sondering är en av världens mest utbredda sonderingsmetoder. Eventuellt kan jordens relativa fast-het fås för friktionsjordar och moräner med denna metod. Provtagning genom störd eller omrörd provtagning kan vara användbart vid be-c) d) Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 2: Hejarsondering (ISO 22476-2:2005) Status: Gällande. · Tillägg: SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011. Köp denna standard.
Btwentyfour portal

Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729). Undersökningsmetoder. Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut. Fyra metoder innefattas, vilka täcker ett vidstäckt område av specifikt arbete per slag: — lätt hejarsondering (DPL): försök med lättaste massa hos den dynamiska utrustningen; — medeltung hejarsondering (DPM): försök med mellanmassa hos den dynamiska utrustningen; — tung hejarsondering (DPH): försök med mellanmassa till mycket tung massa hos den dynamiska utrustningen; — supertung hejarsondering (DPSH): försök med tyngst massa hos den dynamiska utrustningen.

Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 Tabell 4.3 Hydrogeologiska undersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 6 [10] 2019 -07 05 Ulricehamn, Hotell Lassalyckan, … Hejarsondering Bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, hållfasthets- och deformationsegenskaper.
Bästa film sidor

Hejarsondering epa 1010a
karlavagen 1
usda aglearn
jimmy cliff låtar
köp hr utbildning
49 chf to usd

från hejarsondering med std av TK Geo 13. Figur 6. Härledda värden, utvärderade utifrån utförda hejarsonderingar . 9.3 . Hydrogeologiska egenskaper . Grundvattennivån har ej kunnat avvägas i det installerade grundvattenrret, detta då rret var bortplockat vid avläsningstillfället den 25/7-2018.

10. Vad består vatten i   29 aug 2018 DPSH-A - Hejarsondering (Hfa). 23. 5.4. Jord- och bergsondering (Jb2).